Φροντίσαμε να ασφαλίσουμε την πολύτιμη περιουσία σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο!!!
Το σύνολο της εγκατάστασης καθώς και του περιεχομένου της είναι ασφαλισμένο σε μεγάλη ασφαλιστική εταιρία η οποία πιστοποίησε και όλον τον παραπάνω εξοπλισμό βάσει των νέων ασφαλιστικών απαιτήσεων!!!